Til deltakere på tur med Hadeland Turlag

Ansvar


Som i andre lokallag av DNT, deltar du på eget ansvar på DNT Hadeland sine turer. Du må selv sørge for å være i god nok form til å delta (snakk med turleder på forhånd) og du må ha egnet utstyr. Turleder har anledning til å avvise deltakere som viser seg å være i for dårlig form eller har for dårlig utstyr.

Du må selv sørge for å ha gode nok reise- og ulykkesforsikringer. Ved ekstreme turer (for eksempel klatring) er det ikke sikkert din vanlige ulykkesforsikring gjelder.

Kjøreutgifter
Ved felleskjøring til turer har styret vedtatt en anbefaling på kr 2 pr kilometer som deles på antall personer i bilen (inkludert sjåfør). Ungdomsturer kr 1 pr km, sjåfør gratis. Prisene på turene ellers er stort sett til selvkost.

Ellers ber vi om at:

 • du er stille når turleder informerer og at du respekter hans/hennes avgjørelser og instruksjoner

• du ferdes med respekt for naturen og ikke forstyrrer dyr- eller planteliv mer enn nødvendig

DNT Hadeland ønsker deg god tur!