ruteutvalg

Kjørestua på Sagvollen
Kjørestua på Sagvollen

Ruteutvalget er ansvarlige for å merke og rydde stinettet til DNT Hadeland, ca 200 km. Området går fra Brovoll i sør, til Kvitingen i nord.

Navn Ansvarsområde
Jens Olerud Leder
Leif G. Koch Medlem
Jon Larsen Sønsteby Medlem
Hans Gunnar Wien Medlem