ruteutvalg

Kjørestua på Sagvollen
Kjørestua på Sagvollen

Ruteutvalget er ansvarlige for å merke og rydde stinettet til DNT Hadeland

Navn Ansvarsområde
Jens Olerud Leder
Leif G. Koch Medlem
Bjørn Berge Medlem
Gunnar Næss Medlem