Priser for overnatting og mat 

Priser for opphold på Kjørestua, Sagvolden

2018

DNT Hadeland følger prisene for ubetjente hytter i Oslomarka. 

Medlemmer Ikke medlemmer
Voksen 255,- 365,-
Ungdom 14-26 år 50,- 365-
Barn 0-4 år Gratis Gratis
Barn 5-13 år Gratis 180,-
Skoleklasser* Gratis 1500,-
Kanoleie pr dag 65,- 80,-
Dagsbesøk enkeltperson 60,- 75,-
Dagsbesøk familie 60,- 75,-
Dagsbesøk skoleklasser Gratis 350,-
*Bestiller må være medlem Innhold Innhold
Klikk her for å skrive tekst.