Hytteutvalg

I forbindelse med at Hadeland Turlag fikk leie Kjørestua på Sagvollen av Gran Almenning ble det opprettet et eget hytteutvalg.

Har du spørsmål, tips eller kommentarer til hytteutvalget? Ta kontakt på hadeland@turistforeningen.no for videreformidling til ansvarlig i hytteutvalget.

 Navn Funksjon
Torstein Wien Leder
Alf Bredgaten Medlem
Henrik F. Heijer Medlem
Liv Lundberg Medlem