HytteutvalgENE

Til hyttene våre, Kjørestua og Gulsjøhytta, er det etablert egne hytteutvalg. Disse sørger for drift av hyttene. Har du spørsmål, tips eller kommentarer til hytteutvalget? Ta kontakt på hadeland@turistforeningen.no for videreformidling til ansvarlig i hytteutvalget.

Kjørestua på Sagvollen

 Navn Funksjon
Torstein Wien Leder
Per Røssum Medlem
Henrik F. Heijer Medlem
Liv Lundberg Medlem

Gulsjøhytta

Navn Funksjon
Ole Bjerke Leder
Ida Bjerke Medlem
Helge Midttun Medlem
Lena Nesbakken Medlem
Foto: Ole Bjerke