Hytteregler

Vilkår for bruk av DNT Hadelands ubetjente hytter, gjelder så lenge det er restriksjoner på bruken som en konsekvens av koronapandemien.

Hyttene søkes opp,  bestilles og betales via UT.no.

Det er obligatorisk for alle gjester å bestille på forhånd. Ved ledig kapasitet kan bestillinger gjøres samme dag som ankomst. Gjester som ankommer uten forhåndsbestilling kan bortvises. Det gjelder under koronapandemien ingen tidsfrist for når man må ankomme hytta for at sengereservasjonen skal gjelde. 

Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Skoleklasser og lignende grupper bes om å sjekke tilgjengelighet på nett, for så å sende forespørsel til DNT Hadeland på: hadeland@dnt.no.

Man bestiller én seng per person og medlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt. Den som forhåndsbestiller har fortrinnsrett til sengeplass på hytta. Det kan være nødvendig å bytte om på senger for å fordele grupper mellom rommene, slik at hver gruppe så langt mulig har eget rom. Om nødvendig kan noen gjester måtte legge seg på hems eller sovesal. Dette avklares mellom gjestene, evt. med hjelp av hyttevakt. Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av smittevernhensyn. Ved nød skal det gis soveplass. 

De fleste selv- og ubetjente hyttene er låst med standardnøkkel, men det finnes lokale forhold. Nøkkel hentes slik det er opplyst på UT.no eller i bestillingsbekreftelsen. Bestilling av standardnøkkelen gjøres enklest i DNT-butikken.

Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, og følge oppslag på hyttene og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter. 

Hytta beholdes fram til kl 14:00 avreisedagen. 

Avbestilling: 

· Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. 
(Eksempel: Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl 23:59 på lørdag.)

· Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. 

Bestilling på en hytte kan ved ledig kapasitet flyttes til en annen dato og/eller annen av DNT Hadelands hytter innenfor et tidsrom på 5 døgn før og etter opprinnelig ankomstdato. 

Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på nett.+  

All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst.