Huskeliste for turledere

På forhånd:

1.     Planlegg turen i god tid.

2.     Skaff nødvendige kart. Husk kompass om nødvendig.

3.     Prøvegå turen på forhånd.

4.     Avklar med grunneier på forhånd. Dette gjelder spesielt om behov for parkering! Det er lurt å ta høyde for et stort antall biler.

5.     Undersøk rutetider, mulighet for overnatting, måltider.

6.     Skaff deg mest mulig opplysninger om turen – historie, steder, kultur, flora, fauna o.l.

7.     Turen vil bli annonsert av styret.

8.     Som turleder har du ansvar for forhåndsomtale i avisen Hadeland, enten at du gjør det selv, eller får noen andre til å gjøre det. Ring eller skriv. (Hva, hvor, når, hvordan?) Hvis Radio Randfjord tar kontakt med deg, er det fint om du lar deg intervjue.

9.     Ved forhåndspåmelding må alle få tilbakemelding om: Frammøtested, frammøtetid, utstyr, transport og økonomi.

10. Turleder må ha med førstehjelpspakke. Hvis du ikke har selv, kan du låne av turlaget hos G-sport Brandbu, Gran eller Lunner.

11. Turleder bør ha med mobiltelefon. Husk å undersøke dekningsområde.

12. Ved store grupper må turleder sørge for en ”ankermann” som skal gå bakerst i gruppa. Denne personen bør også prøvegå turen og være så kjent at de siste ikke mister kontakten med de første.

Under turen:

1.     Samle gruppa like før turstart. Presenter deg, og orienter om ”hva, hvor, hvordan”, samt lengde og varighet på turen.

2.     Ta hensyn til de svakeste i gruppa.

3.     Hold et fornuftig tempo.

4.     Velg ut rasteplasser med høvelig avstand. Hovedrast og korte raster. Orienter om hvor og når ved turstart.

5.     Navneliste fylles ut av alle før turen starter.

Etter turen:

1.     Avgi skriftlig rapport (eget skjema) om turen til styret i Hadeland Turlag. Denne sendes innen 10 dager sammen med navneliste over turdeltakerne, på e-post: hadeland@turistforeningen.no eller vanlig post: Hadeland Turlag, postboks 87, 2711 Gran.

2.     Sette inn ev. innsamlede penger på foreningens konto: 2020.08.04857.

3.     Levere førstehjelpspakke.

Behandlet i styret i Hadeland Turlag mai 2002, sist revidert april 2007.