Slik betaler du på hyttene

Betaling for dagsbesøk skal skje når det er benyttet vedovn, kjøkken, kano. Ved overnatting er bruk av kano gratis.

Ved betaling i nettbank: Bruk knt nr 2020 08 04857


Gran, 1. mars 2018
Styret i DNT Hadeland
Postboks 87,  2711 Gran

E-postadresse: hadeland@turistforeningen.no

Hjemmeside: www.hadeland.turistforeningen.no

Facebook: www.facebook.com/DNTHadeland/