Vi er i gang igjen

Foto: Dagfrid Birketveit

Vi starter opp igjen turaktiviteten vår, og avvikler turene som du finner i Turprogrammet vårt.  Turene gjennomføres etter gjeldende koronaregler

Første onsdagstur er 5. mai kl 18:00 - Fra Harestua til Sørli. Husk på melding til turleder.