Digitalt årsmøte i DNT Hadeland 26.04.21kl. 19:00

Foto: Hans Gunnar Wien

Årsmøtet for DNT Hadeland må i år foregå digitalt.

På grunn av den pågående pandemien med tilhørende restriksjoner, ser styret seg nødt til å avholde årsmøtet 2021 i digital form. Følg med her for mer informasjon, som legges ut etter hvert.

 Følg linken  (eksempel) for å bli med i møtet.

Årsmøtepapirer blir tilgjengelig her: (pr. dd. ligger det kun et eksempel)https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/f68d9fbc3d053305bbda3f06cb78ed405b512e7d.docx