Til topps med DNT Hadeland

DNT Hadeland planlegger en ny til Topps konkurranse med oppstart våren 2021

Teksten under gjelder avsluttet konkurranse.

Med appen DNT SjekkUT har vi registrert 15 topper som skal nås både sommer og vinter før 1. september 2020. Last ned appen fra Google Play eller Appstore, mer info om DNT SjekkUT finnes på https://www.dnt.no/sjekkut/
Samme opplegg ble brukt i perioden 2004 til 2007 med stor deltakelse. Den gang ble det brukt merketenger og turkasser med besøksbok som registrering. Dette krevde mye ettersyn og kontroll, så denne gang satser vi digitalt. DNT Hadeland har lagt inn koordinater for alle de femten toppene i et register, turgåeren kan registrerer seg på toppen og data går inn i en database. Du velger selv om du vil signere gjesteboken slik at ditt besøk er synlig for alle som har appen, eller om du bare registrerer deg. Vi har da oversikt over hvem og når noen har besøkt stedet. Selv uten mobildekning virker dette. GPS registrerer koordinater uavhengig av mobilnettet, og disse legges inn i systemet når mobilen kommer til et dekningsområde. På høstmøtet i 2020 vil det bli premiering til de som har tatt alle sommerturene og til de som har tatt både sommer og vinter.

Skrevet av Ole P Hval 3. mars 2021