Om barnas turlag

Barnas Turlag er Den Norske Turistforening sitt tilbud til barn og barnefamilier. Her treffer dere andre barnefamilier, og barna kan glede seg over å treffe andre barn på tur. Barn fra 0 til 12 år kan være med i Barnas Turlag. For aldersgruppen 12-26 er det DNT Ung – ungdomssatsningen til DNT – som gjelder.

DNTs visjon er å gi flest mulig «Naturopplevelser for livet». Derfor ønsker vi å gi barn og voksne varige, positive holdninger til natur og friluftsliv. Et aktivt uteliv i Barnas Turlag bidrar til å sikre barna en god fysisk og psykisk helse. Tid til fri lek, glede, fantasi og spenning er viktigere enn å gå langt. Barnas Turlag er opptatt av å gi barna tilhørighet til naturen. Aktivitetene skal stimulere til nysgjerrighet, evne til å legge merke til, undre seg, utforske naturen og ta den inn over seg. Aktivitetene er preget av et trygt, enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.